Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-22 12:16:52
rumunia, handel, eksport, import, gospodarka

Kraje Unii Europejskiej są najważniejszymi partnerami handlowymi Rumunii.

 

 

 

Rumuński handel zagraniczny w roku 2013 osiągnął poziom 104,8 mld euro i był o 5,1 proc. wyższy w porównaniu z 2012 rokiem, oraz o 4,6 proc. większy od rekordowego wyniku z roku 2011 (100,2 mld euro).

 

Źródło: Bank Światowy

 

Rumuński eksport w 2013 roku wyniósł 49,6 mld euro i był to 10-proc. wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, a jednocześnie był to najwyższy wynik w historii. W ciągu roku eksport do krajów UE wzrósł o 8,8 proc. w porównaniu z 2012 r., a wobec krajów, które nie są członkami UE - o 12,8 proc.

 

Źródło: Bank Światowy

 

Rumunia odnotowała także wzrost w imporcie o 1,0 proc., którego łączna wartość wyniosła w 2013 r. 55,2 mld euro.

W 2013 r. 69,6 proc. rumuńskiego eksportu trafiło do krajów członkowskich UE, stąd też pochodziło 75,7 proc. importu. Eksport do krajów UE wyrażony w euro wzrósł o 8,8 proc. w porównaniu z 2012 r., a import zwiększył się o 4 proc.

Spośród najważniejszych partnerów handlowych Rumunii najbardziej w 2013 r. wzrósł eksport do Rosji (o 31,3 proc.), Wlk. Brytanii (o 25,4 proc.) i Holandii (o 20,2 proc.).

W 2014 r. rumuński eksport towarowy wyniósł 52,5 mld euro, po wzroście o 5,8 proc. wobec 2013 r., a import – 58,5 mld euro, rosnąc o 5,9 proc. Deficyt obrotów towarowych wyniósł 6 mld euro. Łączny udział krajów UE w rumuńskim eksporcie stanowił w pierwszych dziesięciu miesiącach 2014 r. 71proc.

Od 1.01.2014 r. do 31.10.2014 r. głównymi odbiorcami rumuńskich towarów były takie kraje jak Niemcy (19,4 proc.) i Włochy (11,9 proc.). Pozostałe kraje to: Francja (6,8 proc.),Węgry (5,1proc.), Wielka Brytania (4,1proc.), Bułgaria (3,4 proc.), Hiszpania (2,6 proc.), Polska (2,5 proc.).

W pierwszej dziesiątce największych importerów rumuńskich towarów znalazły się dwa kraje spoza UE – Turcja - na miejscu piątym (4,5 proc. udziału w rumuńskim eksporcie ogółem) i Rosja – na ósmym miejscu (2,9 proc.). Spośród 20 najważniejszych partnerów handlowych Rumunii, w tym czasie najbardziej wzrósł eksport do Egiptu (o 65 proc.), Grecji (wzrost o 31proc.), Czech (23 proc.) i Mołdawii (21 proc.).

 

Główne towary eksportowe to:

 • maszyny i urządzenia (26-proc. udział w eksporcie)
 • środki transportu (16,3 proc. sprzedaży zagranicznej)
 • metale i wyroby metalurgiczne (9 proc.)
 • tekstylia (7,5 proc.)
 • produkty mineralne (6,2 proc., 30-proc. wzrost wartości sprzedaży w porównaniu do 2013 r.)
 • worzywa sztuczne, kauczuk i artykuły z nich (5,7 proc.)
   

Na te towary w sumie przypadło 70 proc. rumuńskiego eksportu towarowego. Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych stanowiła 10,5 proc. łącznej sprzedaży zagranicznej.

W ciągu pierwszych 10 misięcy 2014 r. z krajów UE pochodziło 75,2 proc. rumuńskiego importu towarowego. Głównymi dostawcami towarów do Rumunii były Niemcy (19,1 proc.) i Włochy (10,9 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się trzy kraje spoza UE: Kazachstan (z udziałem 4,2 proc.), Chiny (4 proc.), Rosja (3,9 proc.).

Wśród 10 największych eksporterów towarów do Rumunii znalazły się też takie kraje jak: Węgry (7,8-proc. udział), Francja (5,7 proc.), Polska (4,6 proc.; piąte miejsce; wzrost eksportu do Rumunii o 9 proc.), Austria (3,7 proc.), Holandia (3,7 proc.).

 

Struktura towarowa rumuńskiego importu wyglądała następująco:

 • maszyny i urządzenia (27 proc. udziału w imporcie)
 • wyroby hutnicze (11proc.)
 • wyroby przemysłu chemicznego (10,2 proc.)
 • produkty mineralne (10,1proc.)
 • środki transportu (8,6 proc., 18-proc. wzrost wartości importowanych samochodów)
 • tworzywa sztuczne, kauczuk i artykuły z nich (7,4 proc.)

 

Handel z Polską

 

Wymiana handlowa z Polską w latach 2009-2014 (w mln euro)

mln euro

2009

2010

2011

2012

2013

Dynamika 2013/2012

9 mies. 2014*

Dynamika 2014/2013

Obroty

1895,9

2591,3

3142,8

3163,0

3437,8

109

2778,9

110

Eksport

1314,0

1649,0

2103,4

2169,7

2313,1

107

1841,7

108

Import

581,9

942,31

1039,4

993,4

1124,7

113

937,3

112

Saldo

732,1

706,70

1064,1

1176,3

1188,4

-

904,4

-

Źródło: GUS,* dane wstępne

 

Według polskich danych statystycznych polsko-rumuńska wymiana handlowa od stycznia do czerwca 2014 r. wyniosła 1.787,93 mln euro, co stanowiło wzrost o 9,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2013 roku.

W tym czasie polski eksport na rynek rumuński wyniósł 1.173,39 mln euro (wzrost o 6,1 proc.), a polski import osiągnął wartość 614,54 mln euro (wzrost o 16,3 proc.).

W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. w wymianie handlowej z Rumunią Polska zanotowała dodatnie saldo w wysokości 558,85 mln euro.

W polskim eksporcie do Rumunii dominowały urządzenia mechaniczne, wyroby z metali nieszlachetnych, pojazdy oraz gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń.

Z kolei w imporcie dominowały urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby z metali nieszlachetnych, pojazdy, materiały i wyroby włókiennicze oraz tworzywa sztuczne i wyroby z nich.

 

W obrotach towarowych Polski z Rumunią największy udział od stycznia do czerwca 2014 r. w eksporcie miały następujące grupy towarowe:

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – 223,983 mln euro
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 122,603 mln euro
 • pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające – 118,263 mln euro
 • gotowe art. spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet; tytoń – 109,837 mln euro
 • tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby – 108,895 mln euro


W obrotach towarowych Polski z Rumunią największy udział w imporcie miały następujące grupy towarowe:

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – 145,307 mln euro
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 103,894 mln euro
 • pojazdy, samoloty, statki – 89,209 mln euro
 • materiały i wyroby włókiennicze – 63,741 mln euro
 • tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku – 50,708 mln euro
   

W 2013 r. najważniejsze sekcje towarowe w polskim eksporcie do Rumunii:
 

 • maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (386 mln euro, 15,7 proc. udziału; wzrost wartości eksportu o 25,9 proc. w porównaniu do 2012 r.)
 • metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne (299,4 mln euro, 12,1 proc. udziału; spadek wartości o 18,55 proc. w porównaniu do 2012 r.)
 • tworzywa sztuczne, kauczuk i produkty z nich (253,7 mln euro, 10,3 proc. udziału; wzrost wartości eksportu o 5,5 proc. w porównaniu do 2012 r.)
 • gotowe produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe – sekcja IV (243,9 mln euro, 9,9 proc. udziału, wzrost wartości eksportu o 17,8 proc. w porównaniu do 2012 r.); artykuły rolno-spożywcze – sekcje I-IV stanowiły łącznie 16,1 proc. wartości polskiego eksportu do tego kraju
 • wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (223,3 mln euro, 9 proc. udziału; spadek wartości eksportu o 16,2 proc. w porównaniu do 2012 r.).
   

Pozostałe istotne dla polskiego eksportu do Rumunii pozycje to:

 • produkty mineralne (z udziałem – 8,9 proc.)
 • środki transportu (z udziałem – 7,3 proc.)
 • tekstylia (udział – 4,3 proc.)
   

W imporcie towarów z Rumunii największy udział miały w 2013 r. następujące towary:

 • maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (277,4 mln euro, 23,6 proc. udziału; wzrost wartości importu o 19,5 proc. w porównaniu z 2012 r.
 • środki transportu naziemnego (204,7 mln euro, 17,4 proc. udziału; wzrost wartości importu o 8,9 proc. w porównaniu z 2012 r.)
 • metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne (198,5 mln euro, 16,9 proc. udziału; wzrost wartości importu o 3,7 proc. w porównaniu z 2012 r.)
 • tworzywa sztuczne, kauczuk i produkty z nich (117 mln euro, 10 proc. udziału; spadek wartości importu o 2,3 proc. w porównaniu z 2012 r.)
 • materiały i wyroby włókiennicze (79 mln euro, 6,7 proc. udziału; spadek wartości importu o 3,6 proc. wobec 2012 r.)


Prawo

 

Polsko-rumuńskie stosunki gospodarcze są uregulowane w zasadniczej części ramami prawnymi obowiązującymi w UE, w tym również Traktatem Akcesyjnym o przystąpieniu Rumunii i Bułgarii z 25 kwietnia 2005 roku (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 548).
 

Ponadto, obowiązują nadal umowy dwustronne o charakterze gospodarczym:

 • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 23 czerwca 1994 roku (Dz.U. 1995 nr 109 poz. 530)
 • Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 23 czerwca 1994 roku (Dz.U. 1995 nr 77 poz. 386)
 • Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych z 29 stycznia 1968 r.
 • Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki z 13 grudnia 1994 roku
 • Umowa o cywilnym transporcie lotniczym z 19 maja 1999 roku

Prezydenci Polski i Rumunii podpisali 7 października 2009 r. Wspólną Deklarację dotyczącą polsko-rumuńskiego partnerstwa strategicznego. Podczas wizyty Prezydenta RP w Bukareszcie 26 października 2010 r. podpisano międzyrządowy Plan Działania, stanowiący uszczegółowienie obszarów współpracy objętych partnerstwem strategicznym.

Ministrowie gospodarki Polski i Rumunii podpisali 15 lipca 2009 r. deklarację o współpracy obu resortów.

W pierwszej połowie roku 2009 wystąpił wyraźny kryzys gospodarczy w Rumunii i związany z nim poważny spadek wymiany handlowej. Dekoniunktura objęła także wymianę z Polską.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert