Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKOMUNIKAT ws. sprzedaży majątku WPHI

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Julianna Jurasek | 2017-12-13 12:30:14
wphi likwidacja


KOMUNIKAT

 

Informujemy, że w związku z likwidacją Wydziału Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie, wydział ogłasza sprzedaż w formie licytacji używanych składników rzeczowych majątku ruchomego wg. załączonej specyfikacji ( zał. 1). Sprzedaż odbędzie się w dniach 3-4 stycznia 2018r. w godz. 10-15.00 czasu miejscowego w siedzibie WPHI ( Bukareszt, Str. Atena 10). Rzeczy do sprzedaży można oglądać w dniach 28-29 grudnia 2017r. po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (+40.21.310.04.70.). Podane w załączniku ceny są cenami minimalnymi. Nabywca po dokonaniu zakupu zobligowany jest to natychmiastowego zapłacenia wynegocjowanej ceny do kasy wydziału. Zakupione rzeczy należy odebrać na koszt własny w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty zakupu. Zakupione rzeczy nie podlegają reklamacji ani zwrotowi, a sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ich ukryte wady. W przypadku niesprzedania całości majątku wydziału w pierwszej licytacji, następna sprzedaż odbędzie się w dniach 17-18 stycznia 2018r. Sprzedaż prowadzona będzie na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

 

PPE_PL_Zalacznik nr 1- sprzedaz skladnikow majatku WPHI Bukareszt w likwidacji.docx
 

ANUNT - COMUNICARE

Vă informam că, în legătură cu lichidarea Sectiei de Promovare a Comertului si a Investitiilor Ambasada Republicii Polone la București, anunțăm vânzarea de bunuri mobile sub formă de licitație – lista de bunuri sa gaseste in atașament (anexa 1). Vânzarea va avea loc in perioada 3-4 ianuarie 2018, între orele 10.00-15.00 (ora locala) la sediul Sectiei de Promovare a Comerțului și a Investițiilor (București, str. Atena 10). Articolele de vânzare pot fi vizualizate în zilele de 28-29 decembrie 2017, in urma programarii telefonice (+ 40.21.310.04.70.). Prețurile prezentate în anexă sunt preturile minime. Cumpărătorul după achiziționarea bunului, este obligat să achite preturi imediată la casieria Sectiei. Articolele achiziționate trebuie să fie luate pe propria cheltuială în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data cumpărării. Produsele cumpărate nu fac obiectul reclamatiei sau rambursarii, iar vânzătorul nu este responsabil pentru eventuale defecte ascunse. In cazul in care toate articolele nu voi fi vandute în prima licitație, vânzarea următoare va avea loc în perioada 17-18 ianuarie 2018. Vânzarea va fi efectuata în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Consiliului de Miniștri la 4 aprilie 2017, privind modalitatea detaliată de gestionare a anumitor elemente ale activelor Trezoreriei Statului.

 

WPHI Bukareszt

 

PPE_PL_Zalacznik nr 1- sprzedaz skladnikow majatku WPHI Bukareszt w likwidacji.docx
 
Pliki do pobrania

Załącznik nr 1- sprzedaż składników majatku WPHI Bukareszt w likwidacji
docx | 26,16 KB
Pobierz