Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuObroty w handlu zagranicznym Rumunii w latach 2015-2016

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Julianna Jurasek | 2017-05-26 09:13:41
obroty handlowe, rumunia

Obroty w handlu zagranicznym Rumunii w latach 2015-2016 (dane porównawcze z podziałam na branże)

Przez wiele lat po ogólnoświatowym kryzysie gospodarczym z 2008 roku, głównym motorem rozwoju rumuńskiej gospodarki był eksport, zwłaszcza wyrobów zaliczanych do tzw. szeroko pojętej branży samochodowej i wyrobów konfekcji tekstylnej.

W ostatnich lat wprowadzono w Rumunii wiele ulg fiskalnych, nastąpił wzrost wynagrodzenia co wpłynęło pozytywnie na wzrost siły nabywczej i optymizm ludności. Powyższy stan spowodował, że na pierwszy plan jako czynnik wzrostu gospodarczego wyszedł wzrost konsumpcji, zaś eksport przesunął się na drugą pozycję.

Ewolucja wartości eksportu Rumunii z 2016[1] i 2015 roku z podziałam na branże- wartości w mln Euro.

Sektor

Wartości eksportu z 2016 roku w mln. Euro

Wartości eksportu z 2015 roku w mln. Euro

Ewolucja 2016 / 2015 w %

Pojazdy transportu drogowego, naczepy, przyczepy

11.837,8

10.613,7

11,5

Urządzenia elektryczne

6.410,4

5.383,9

19,1

Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane

5.162,8

4.750,9

8,7

Wyroby rolnictwa i łowiectwa

3.783,5

3.385,9

11,7

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne

3.149,4

2.915,4

8,0

Wyroby z kauczuku i mas plastycznych

2.921,8

2.741,7

6,6

Artykuły odzieżowe

2.833,8

2.807.7

0,9

Wyroby przemysłu metalurgicznego

2.685,6

2.953,3

-9,1

Meble

2.138,8

2.005,1

6,7

Produkty dla budownictwa metalowego i wyroby z metali (z wyjątkiem maszyn i urządzeń)

1.838,2

1.712,7

7,3

Produkty koksowe, produkty otrzymane z przetwarzania ropy naftowej

1.761,9

1.998,9

-11,9

Substancje i produkty chemiczne

1.620,4

1.673,8

-3,2

Inne pojazdy transportowe

1.589,3

1.540,4

3,2

Produkty otrzymane z przetworzenia drewna (z wyjątkiem mebli), artykuły ze słomy i z innych materiałów wyplatania

1.575,5

1.741,1

-9,5

Produkty spożywcze

1.507,5

1.496,7

0,7

Skóry i wyroby ze skóry

1.462,3

1.452,8

0,7

Wyroby włókiennicze

1.189,8

1.091,3

9,0

Wyroby tytoniowe

766,9

936,1

-18,1

Podstawowe produkty farmaceutyczne i preparaty farmaceutyczne

725,9

878,6

-17,4

Inne wyroby gdzie indziej niewymienione

626,4

693,1

-9,6

Inne produkty przemysłowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

546,1

483,1

13,0

Inne produkty niemetalowe

365,3

340,9

7,2

Papier i produkty papierowe

350,9

310,5

13,0

Energia elektryczne, gaz, ciepła woda i klimatyzacja

299,1

403,4

-25,9

Napoje

136,0

134,1

1,4

Rudy metali

36,9

53,1

-30,5

Inne minerały i produkty z kamieniołomów

33,0

38,6

-14,5

Produkty leśne i eksploatacji lasów

15,7

30,4

-48,4

Ropa naftowa i gaz

12,0

13,8

-13,1

Ryby i inne zwierzęta wodne, produkty

akwakultury

2,8

4,6

-38,8

Węgiel kamienny i brunatny

0,4

10,5

-96,5

Ogółem

57.386,3

54.596,1

5,1

 

Aktualny eksport Rumunii to przede wszystkim wyroby tekstylne i samochodowe, które charakteryzują się stosunkowo niską wartością dodaną zwłaszcza, gdy jest mowa o produkcji tekstylnej w systemie LOHN, która jest najczęstszą formą produkcji występującą aktualnie w rumuńskich fabrykach.

W 2016 roku Rumunia zanotowała ujemne saldo wymiany handlowej w kwocie 9.956,8 mln EUR, co stanowiło wzrost salda ujemnego o 1.590,8 mln EUR w porównaniu do wartości z roku 2015.

Eksport Rumunii w 2016 roku osiągnął rekordowe wartości. Wg. danych Narodowego Instytutu Statystyki (INS) obroty handlu zagranicznego Rumunii w 2016 roku wyniosły 124.727,40 mln EUR, z czego eksport 57.358,3 mln EUR (wzrost o 4,1% w porównaniu z rokiem 2015), a import 67.342,1 mln EUR (wzrost o 7,6% w porównaniu z rokiem 2015).

Wartość eksportu do krajów UE wyniosła 43.078,5 mln EUR, co stanowiło 75,1% całości eksportu, a wartość importu z krajów UE odpowiednio 51.948,2 mln EUR, co stanowiło 77,1% całości importu.

Wartość eksportu do krajów spoza UE wyniosła 14.306,8 mln EUR, co stanowiło 24,9% całości eksportu, a wartość importu z krajów spoza UE odpowiednio 15.393,9 mln EUR, co stanowiło 22,9% całości importu.

Najważniejszymi partnerami handlowymi w rumuńskim eksporcie były: Niemcy (21,5%), Włochy (11,6%), Francja (7,2%), Węgry (5,2%), Wielka Brytania (4,3%), Bułgaria (3,2%),Turcja (3,2%), Hiszpania (3,0%) oraz Polska (2,9%- na 9-ym miejscu) i Republika Czeska (2,6%).

Najważniejszymi partnerami handlowymi w rumuńskim imporcie były: Niemcy (20,5%), Włochy (10,3%), Węgry (7,5%), Francja (5,5%), Polska (5,1%- 5-e miejsce w ogólnej klasyfikacji), Chiny (5,1%), Holandia (4,1%), Turcja (3,8%) Austria (3,6%), i Bułgaria (3,1%).

W obrotach rumuńskiego handlu zagranicznego w 2016 roku dominowały następujące grupy towarowe: samochody i środki transportu (47,0% w eksporcie i 38,0% w imporcie), inne wyroby przemysłowe (32,4% w eksporcie i 31,0% w imporcie), wyroby spożywcze, napoje i tytoń (8,4% w eksporcie i 8,7% w imporcie) .

Analitycy uważają, że Rumunia dla dalszego dynamicznego rozwoju gospodarczego potrzebuje nowych inwestycji w nowoczesnych sektorach: IT, badawczo- rozwojowym i motoryzacyjnym, ponieważ powyższe sektory charakteryzują się największą wartością dodaną.

 

WPHI Bukareszt

 

[1] Dane z INS (Institutul National de Statistica- Narodowy Instytut Statystyki) za 2015 rok są uważane jako ostateczne zaś za 2016 rok jako wstępne.