Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



VAT

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Julianna Jurasek | 2016-11-14 14:29:15
rumunia, podatki, vat

Podstawowa stawka podatkowa VAT w Rumunii wynosi 20 proc., a obniżona - 9 proc.

Obniżona stawka podatku ma zastosowanie w dziedzinach takich jak:

  • leki przeznaczone dla ludzi i zwierząt
  • podręczniki, książki, gazety i czasopisma, za wyjątkiem przeznaczonych do reklamy
  • zakwaterowanie w sektorze hotelowym lub innych o podobnej funkcji, łącznie z wynajmowaniem terenów campingowych
  • prawo wstępu do zamków, muzeów, domów pamiątkowych, zabytków historycznych, architektonicznych i archeologicznych, ogrodów zoologicznych i botanicznych, na targi i wystawy
  • protezy i produkty ortopedyczne
  • żywność


 

Odzyskanie VAT-u

O zwrot podatku od wartości dodanej może ubiegać się podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Podatek, o zwrot którego występuje podatnik, zawarty jest w cenie nabywanych przez niego towarów i usług lub zapłacony w związku z zaimportowaniem przez niego towarów w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, wykorzystywanych do wykonywania czynności dających podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju.

Mając na uwadze regulacje dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L nr 44/23 ze zm.), należy stwierdzić, że chodzi wyłącznie o takich podatników VAT, którzy na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, w okresie zwrotu:

1) nie mieli siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,

2) nie dostarczali żadnych towarów ani nie świadczyli usług uważanych za dostarczane lub świadczone w państwie członkowskim zwrotu, z wyjątkiem ściśle określonych transakcji.

Podatnicy uprawnieni do żądania zwrotu, to podmioty, które:

  • są podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT,
  • u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT,
  • nie dokonują wyłącznie czynności zwolnionych od podatku (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT),

a więc takie podmioty, które mają prawo do odliczania VAT również w kraju.

 

Za pomocą formularza o nazwie VAT-REF można składać drogą elektroniczną wnioski o zwrot podatku VAT.

 

Adresatem wniosku jest administracja podatkowa państwa członkowskiego zwrotu, jednak składa się go za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli wniosek spełnia wymagania, system automatycznie wystawi Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Stanowi ono dowód złożenia wniosku i potwierdza termin jego złożenia. Na dokumencie tym znajduje się również numer wniosku, pod którym został on zarejestrowany.

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku przez państwo członkowskie zwrotu podatnik powinien otrzymać w terminie 4 miesięcy od otrzymania wniosku. Jeśli administracja podatkowa państwa członkowskiego zwrotu zażąda dodatkowych informacji, wówczas decyzja powinna być wydana do 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji, decyzja powinna być wydana do 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

 

Krajowym punktem kontaktowym w Rumunii jest

 

Ministry of Public Finances
General Directorate of Public Finances of the Municipality of Bucharest
Directorate of Methodology for Income Managing Foreign Representations, Embassies and non-Established Taxpayers
Administration Unit
13, Strada Dimitrie Gerota, Sector 2
Zip code 020027 Bucuresti
Romania

Tel/Fax: 0040213057081

e-mail: date.ContribuabiliNerezidenti.MB@anaf.ro

 

Lista krajowych punktów kontaktowych pod linkiem:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/refund_contact_details_table_en.pdf

 





Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Leather Gloves Tokyo

Our soft grain Leather Driving Gloves to provide protection during a variety of activities incl...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Handel, Transport i logistyka, Budownictwo, Energia i surowce odnawialne, Meble Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert